NPO budget voor welbevinden kinderen

Verschillende onderwijsinstanties pleiten ervoor om via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) budget in zetten om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.

‘Investeer in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het pedagogisch klimaat’, kopt bijvoorbeeld de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). ‘Zet hiervoor geld in uit het NPO én benut daarbij de expertise van gedragsspecialisten en ambulant begeleiders.’

De coronacrisis heeft een enorme impact op het welbevinden van kinderen. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Kindertelefoon, die een enorme toename zag van kinderen die bellen of chatten over emotionele problemen zoals eenzaamheid, huiselijk geweld of depressie.

Interventies

Op de site van NPO staat dat ‘werken aan het wel- bevinden van leerlingen leidt tot betere leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden, afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten, afname van de inzet van jeugdhulp en jeugdzorg, een verbetering van het werkgeheugen en de concentratie, een positievere houding tegenover school en leerkrachten, meer motivatie om te leren, minder vertraging bij het halen van diploma, minder schooluitval en een betere startpositie voor maatschappelijke participatie. Reden genoeg om met Welbevinden aan de slag te gaan.

Lees ook: Welke interventies zijn er?

Artikel delen

Ook interessant