Waarom voedseleducatie van belang is

Steeds meer jongeren hebben overgewicht. Een belangrijke reden daarvan is dat onze omgeving het makkelijker maakt om ongezond te kiezen.

Op elke straathoek is vet, zoet en calorierijk eten te vinden. Ook stijgen de prijzen van gezond voedsel sneller dan die van ongezond voedsel. Daarom is het in toenemende mate belangrijk voor jongeren om voedselvaardig te zijn: te beschikken over kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om gezond en duurzaam te kiezen. Nu en in de toekomst.

Voedselvaardig zijn betekent dat jongeren weten wat gezonde voeding is, waarom gezonde voeding belangrijk is, en dat ze een plan kunnen maken om gezonde en duurzame voeding te kopen en bereiden. Maar ook het lezen van een etiket, weten waar eten vandaan komt en hoe je hygiënisch werkt in de keuken zijn voedselvaardigheden. Jongeren die voedselvaardig zijn, hebben een betere relatie met voeding en hebben van deze vaardigheden hun leven lang profijt. Daarom is het belangrijk om alle jongeren dit mee te geven.

De school een logische en belangrijke plek om voedselvaardigheden aan te leren

Hoewel ouders een grote rol spelen in het aanleren van voedselvaardigheden, krijgen niet alle jongeren deze van huis uit mee. Als docent zie je op school vast allerlei verschillen in wat jongeren meekrijgen van thuis, zowel qua ‘kennis’ als letterlijk in hun broodtrommel. Op school krijgen zij een belangrijke kans om gezond gedrag aan te leren. Bijna alle jongeren zijn een groot deel van hun tijd op school tijdens hun ontwikkeling van kind naar volwassene. Daarom is de school een logische en belangrijke plek om voedselvaardigheden aan te leren. Dit kan niet alleen door een gezonde fysieke omgeving aan te bieden op school en door het goede voorbeeld van klasgenoten te ervaren, maar ook door les te geven over voeding.

Aandacht voor voeding op school

Voedseleducatie is niet verplicht en daarmee geen structureel onderdeel van het Nederlandse curriculum. Het curriculum biedt via wettelijk vastgestelde kerndoelen en doorlopende leerlijnen bij po en vo en via kwalificatiedossiers bij mbo en hbo aanknopingspunten waar programma’s over gezond, veilig en bewust eten bij aan kunnen sluiten of invulling aan kunnen geven. Maar door een gebrek aan concrete kerndoelen op dit onderwerp hangt aandacht voor voeding op school veelal af van de keuzes van de schoolleiding, of persoonlijke interesse van de docent. 

Voedseleducatie

Gelukkig zien scholen en docenten vaker zelf het belang van voedseleducatie: steeds meer scholen besteden aandacht aan gezonde voeding, bijvoorbeeld binnen het programma van de Gezonde School. Maar hoe kan je het aanpakken als je als docent op het vo of mbo meer aandacht wilt besteden aan gezonde voeding? Om lesgeven in voeding makkelijk te maken, heeft het Voedingscentrum het online gratis lespakket ‘Weet wat je eet’ gemaakt. Deze lessen hebben leerlingen op al bijna 1000 scholen bewust gemaakt van gezond, duurzaam en veilig eten. Het kost weinig tijd en de lessen zijn ook makkelijk los te gebruiken.

Wat biedt ‘Weet wat je eet’?  

  • Het complete lespakket over voeding: gezond, duurzaam en veilig eten.
  • Sluit aan op de kerndoelen voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo en is geschikt voor het mbo. 
  • 10 online lessen, inclusief een speciale les waarin we leerlingen uitdagen thuis te koken.
  • De lessen bestaan uit stukjes informatie, video’s, interactieve opdrachten en testjes.
  • Volg in een docentenomgeving de vorderingen van je leerlingen.  
  • Meer doen? We bieden ook offline lesideeën aan om met de klas praktisch aan de slag te gaan. 

Met het lespakket Weet wat je eet en een Gezonde Schoolkantine voldoet jouw school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum al aan twee belangrijke voorwaarden voor het themacertificaat Voeding van het Vignet Gezonde School.

Gezonde schoolomgeving

De effecten van voedseleducatie op de middelbare school zijn nog niet zo uitgebreid onderzocht. Toch is het veilig om te zeggen dat de combinatie van duwtjes op verschillende terreinen, zoals educatie, fysieke en sociale omgeving, waarschijnlijk effectiever is dan een losse interventie. Daarom is het raadzaam om, wanneer dit kan, lessen over gezonde voeding te koppelen aan een gezonde schoolomgeving. Bijvoorbeeld door een stap te maken in de kantine, of door een projectweek te doen (met tips van het Voedingscentrum).

Gezond en duurzaam eten is een belangrijk thema voor jongeren. Het verdient de voortdurende aandacht, ook op school. Voedseleducatie helpt bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon. Daar hebben jongeren de rest van hun leven plezier van.

Wij helpen je om met elkaar te bewegen naar een gezonde toekomst voor onze jongeren! Hoe? Dat vertellen onze experts op 12 oktober tijdens een online talkshow van De Gezonde Schoolkantine. Bekijk onze website!

Artikel delen

Ook interessant