Afkijken mag! 7 tips voor een Gezonde School

Werken aan een gezonde leefstijl op school. Hoe zorg je voor structurele aandacht met oog op de leerling van nu en van later?


Ook leerlingen denken graag mee als het gaat om een gezonde leefstijl binnen de school.

Laat je inspireren door andere scholen en benut de concrete tips op Gezondeschool.nl. Wij lichten alvast een tipje van de sluier op.

1. Bouw verder op wat je al doet

Vijfentwintig jaar geleden was het Calandlyceum in Amsterdam-West de eerste school in Nederland met een sportklas. Bewegen en sport is hier dan ook al jaren een belangrijke thema. Kijk net zoals het Calandlyceum waar jouw school al goed mee bezig is en bouw daar op voort.

“We zijn gestart met Gezonde School toen we onze kantine gezonder wilden maken. Maar dat betekende natuurlijk niet dat we onze inzet op het gebied van sport ineens zouden stoppen”, legt docent lichamelijke opvoeding Wesley Weeber uit. “Bovendien liggen voeding en sport in elkaars verlengde. Onze topsporters zijn bijvoorbeeld heel bewust bezig met voeding en daarnaast is het een belangrijk thema voor de kinderen met overgewicht. We willen hen motiveren om niet alleen met beweging aan de slag te gaan, maar ook hun voeding aan te pakken.”

2. Kies voor wat bij jouw school past

Kinderen op Basisschool de Waterhof bewegen niet alleen in de pauzes op het schoolplein, maar de hele dag door. Ze komen daardoor meer in de leerstand. Dat is de kern van de dynamische schooldag. Wil je hier ook mee aan de slag? Maak dan gebruik van bestaande methodes en erkende Gezonde School-activiteiten, deze vind je per onderwijsniveau terug op Gezondeschool.nl. Of sluit aan bij een project of pilot en bundel de krachten voor meer maatwerk.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Nick Keijser bedacht samen met collega’s spelvormen voor op het schoolplein. Hij ondervond dat ze sneller aan de slag konden met behulp van bestaande activiteiten. “Pas toen we vonden dat het wat professioneler kon, zijn we op onderzoek uitgegaan. Toen kwamen we op de speelpleinmethode Beweeg Wijs uit. Daar werken we nu zo’n zes jaar mee”, vertelt Nick.

3. Denk aan de ouders

Werken aan een gezonde leefstijl heeft meer impact als ouders erbij betrokken zijn. Dat weten ze op Basisschool Sint Oda in Maastricht maar al te goed. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel binnen de Gezonde School-aanpak, zo creëer je aandacht voor een gezonde leefstijl op school én daarbuiten. Betrek ouders dan ook zo vroeg mogelijk bij activiteiten. Leg bijvoorbeeld in groep 1 en 2 al een basis voor alle komende leerjaren.

Voor IB’er Ine Lammerschop is het logisch dat inspanningen voor een gezonde leefstijl meer impact hebben wanneer de ouders hierbij betrokken zijn. “Je kunt nog zo goed bezig zijn op school wat betreft voeding, maar als na schooltijd thuis elke dag de frituurpan aangaat, dan levert het niks op. En andersom geldt het ook: als wij leerlingen aan het sporten krijgen en hun ouders zijn daar ook enthousiast over, dan is de kans groter dat het kind op de sportclub blijft.”

Lees Ine’s verhaal en tips.

4. Zie kansen bij weerstand

Hoe krijg je leerlingen in de pauze in beweging en stimuleer je onderling contact? Het Assink in Haaksbergen nam een rigoureuze maatregel: De aula ging dicht en de leerlingen naar buiten. Denk in kansen en niet in problemen en kijk wat het de school oplevert.

“Pubers klagen graag. Maar ik zie dat ze enthousiast worden als je zelf het goede voorbeeld geeft”, zegt Sportdocent Patrick Noordink. “Daarom heb ik collega’s in de eerste periode aangespoord naar buiten te gaan in de pauze. Je hoeft niet per se te voetballen, een praatje maken vinden de leerlingen al tof. Natuurlijk zijn er ook collega’s die vinden dat ze hun pauze ‘opofferen’. Toch denk ik dat zij snel doorkrijgen hoe fijn het is om een luchtje te scheppen. En het contact met leerlingen is anders op het schoolplein. Daar kun je in de les profijt van hebben.”

5. Sluit aan op de behoefte van leerlingen

Op het Haarlemmermeer Lyceum geven mentoren ‘stresslessen’. Dit met oog op het welbevinden van hun leerlingen. Vraag regelmatig hoe het met een leerling gaat en breng spanning of stress ter sprake. Weet je niet precies hoe? Benut de trainingsmogelijkheden.

Na de lockdown weer terugkeren naar school, dat is toch even terugschakelen voor de meeste leerlingen benadrukt René. “Er waren meer conflicten dan normaal in de brugklas. Voor veel leerlingen was het lastig om opeens rekening te houden met alle kinderen in de klas. Ook merkten we dat veel leerlingen het online onderwijs stressvol vonden, bijvoorbeeld vanwege de online toetsen. Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan met mentorlessen tegen stress.”

6. Spar eens met een Gezonde School-adviseur

“Het Stanislascollege is een prachtig voorbeeld van schoolbreed werken aan welbevinden”,  zegt Joline van Lier, Gezonde School-adviseur. Vraag op elk gewenst moment een gesprek aan met een Gezonde School-adviseur van de lokale GGD. Zij helpen scholen graag verder in het proces om structureel te werken aan een gezonde leefstijl.

“Als eerste bekijken we welke onderwijsmaterialen en activiteiten voor welbevinden er voor elk leerjaar zijn. Ook bespreken wat de school hiermee precies wilt bereiken en of dit goed past. We gaan dus uit van wat er al is en bekijken waar eventuele uitdagingen zitten. We kijken overigens niet alleen naar activiteiten en materialen die horen bij de pijler ‘educatie’, maar ook naar de andere pijlers van Gezonde School: omgeving, signaleren en beleid.”

7. Test hoe gezond jouw school is

Ook jouw school doet ongetwijfeld al iets om een gezonde leefstijl van leerling en medewerker te Werkzaam in het primair onderwijs? Ook jouw school doet ongetwijfeld al iets om een gezonde leefstijl van leerling en medewerker te bevorderen. En terecht, want: hoe gezonder, hoe beter de leerprestaties. Maar waar staat jouw school precies? En wat kun jij doen om jouw school straks ook een Gezonde School te mogen noemen? Doe de test voor het po! En voor extra inzicht; laat de test invullen door een groep leerlingen en vergelijk de resultaten.

Artikel delen

Ook interessant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.