46 procent van kinderen van 4 tot 12 jaar eet vijf dagen per week voldoende fruit. Bij de oudere jeugd van 12-16 is dat bijna 27 procent.

Dit is één van de conclusies uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt via de Gezondheidsenquête het eetgedrag van hun kinderen. Het is een doorlopend onderzoek naar leefstijl en gezondheid onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder. Wat het eetgedrag van kinderen betreft wordt uitgegaan van de Richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad. Van de kinderen van 4 tot 12 jaar eet ruim 46 procent vijf dagen per week voldoende fruit. Bijna 39 procent eet zeven dagen per week groente en voldoet daarmee aan de richtlijn gezonde voeding. 63 procent doet dit vijf dagen per week. Van de 4 tot 12-jarigen eet bijna 51 procent minstens een keer per week vis. Ook uit de Gezondheidsenquete blijkt dat ouder jeugd van 12-16 minder gezond eet dan de jongere kinderen. In deze leeftijdsgroep eet bijna 27 procent vijf dagen per week fruit en 23 procent eet dagelijks voldoende groenten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Eerdere cijfers

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om gedegen onderzoek te doen. Wat we weten van eerdere onderzoeken is dat van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs gemiddeld 80 procent van de leerlingen door de week elke dag ontbijt (2017). Naarmate de leerlingen ouder worden, neemt dit af. Zo ontbijt 89,4 procent van de basisschoolleerlingen en 77,6 procent van de leerlingen van 12 tot 16 in het voortgezet onderwijs iedere schooldag.

Ook zijn er voor op de middelbare school verschillen tussen jongens en meisjes. Ruim 82 procent van de jongens van 12 tot 16 jaar zegt dagelijks te ontbijten. Bij meisjes gaat het om bijna 73 procent.

Ook eten kinderen in het basisonderwijs vaker groente en fruit. 45 procent van de basisschoolleerlingen eet iedere dag een of meer stukken fruit. In het voortgezet onderwijs is dat 31,4 procent van de leerlingen. Het dagelijks eten van groente komt in beide groepen ongeveer evenveel voor. Bij basisschoolleerlingen is dat ruim 47 procent en bij scholieren is dat 45 procent. Ook bij het eten van groente en fruit zijn er verschillen tussen jongens en meisjes. Bij het ontbijten zeiden meer jongens dan meisjes dit dagelijks te doen. Bij het eten van groenten en fruit is het echter omgekeerd. Meer meisjes dan jongens in zowel het basis- als voortgezet onderwijs eten dagelijks groeten en fruit. Deze gegevens zijn afkomstig uit het HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn onder scholieren van 11 tot en met 16 jaar waarin de kinderen zelf bevraagd zijn over hun eetgedrag (Stevens e.a., 2018).

Helft Nederlanders heeft overgewicht

Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent ernstig overgewicht. In de jaren 80 had ongeveer een derde overgewicht, daarna nam dit toe tot ongeveer halverwege de jaren ‘10. In de onderzochte periode 2015-2020 was het percentage Nederlanders met overgewicht nagenoeg stabiel.

Mannen hebben vaker dan vrouwen te maken met overgewicht: 54 tegen 48 procent, maar vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht (16 procent, tegen 13 procent van de mannen).

Twee derde Nederlanders tevreden met gewicht

In de periode 2018-2020 was 66 procent van de volwassen Nederlanders tevreden met zijn of haar gewicht, 12 procent was ontevreden, en 23 procent was niet tevreden maar ook niet ontevreden. Mannen zijn vaker tevreden met hun gewicht (69 procent) dan vrouwen (62 procent).

Ouderen zijn naar verhouding het vaakst tevreden met hun gewicht: 79 procent van de 75-plussers, tegen 60 procent van de 45- tot 55-jarigen. Ook jongeren (18 tot 25 jaar) tonen zich relatief vaak tevreden met hun gewicht (69 procent).

Ga naar CBS

Artikel delen

Ook interessant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.